WATERPROOFING SOLUTIONS

WATERPROOFING SOLUTIONS

Requirement

Waterproofing para Toilet and Bath na kailangang lagyan ng topping.

Solution/s

LEAK PLUg
4 kg & 25 kg COVERAGE: approx 1lm/kg

RUBBERSTOP
40g sachet and 300g Cartridge

FLEXICRETE
4 kg
COVERAGE:
10.2 sqm per 18 kg pail COVERAGE:
10.2 sqm per 18 kg pail
 

System
 1. Linisin ang parte na i-wa-waterproof;
 2. Lagyan ng leaK Plug ang mga sulok;
 3. Lagyan ng ruBBerstoP ang mga gap sa kongkreto na pinasukan ng pvc pipes;
 4. Ipahid ang mixture ng flexiCrete sa parte na i-wa-waterproof;
 5. Lagyan ng topping ang flexiCrete.
   
Requirement

Waterproofing para sa Basement

Solution/s

LEAK PLUg

4  kg 25 kg

Coverage:

approx 1lm/kg

 

CRySTOR

kg and 25 kg Coverage:

20-25 sq.m per

25kg per coat

System
 1. Linisin ang parte na i-wa-waterproof;
 2. Lagyan ng leaK Plug ang mga sulok at mga parte na may malakas na tagas ng tubig;
 3. Pahiran ng CrYstor ang parte na i-wa-waterproof;
 4. I-recoat ang CrYstor matapos ang isang araw;
 5. Diligan ang CrYstor sa ikatlong araw hanggang ikalima ng 3 times a day.
   
Requirement

Hairline cracks sa Plastering ng chb wall.

Solution/s

SAPAL

elastic sealant and Waterproofer size: 100g pouch, 250g,1kilo,

4l 5.2kilos,   16l 20.8kilos, Cartridge 300ml Coverage:

14sq.m per liter per coat or 75sq.m per pail of diluted sapal.

System
 1. Linisin ang surface gamit ang brush;
 2. I-dilute ang saPal ng tubig ng kalahati ng volume nito;
 3. Ipahid ang saPal sa pamamagital ng roller o brush;
 4. Pagkatapos maaari rin itong pinturahan.
Requirement

Cant strip para sa Corner Joints.

Solution/s

LEAK PLUg

4 kg & 25 kg Coverage: approx 1lm/kg

System
 1. Linisin ang corner joints;
 2. Ihalo ang 3 parts ng leaK Plug sa 1 part ng tubig;
 3. Basain ng bahgya ang joint corner;
 4. Ilagay ang leaK Plug.
   
Requirement

Waterproofing para sa Roof Deck na hindi na kailangan ng topping.

Solution/s

LEAK PLUg

4 kg & 25 kg Coverage: approx 1lm/kg

 

RUBBERSTOP

40g sachet and 300g Cartridge

 

EPOCOAT mB

gallon set

Coverage:

12 sqm per gallon @ 1 coat

 

CLEVER SIL

25 kg Pail Coverage: 19sq.m per 1mm

(depending on site conditions)

System
 1. Linisin ang parte na i-wa-waterproof;
 2. Lagyan ng leaK Plug ang mga sulok;
 3. Lagyan ng ruBBerstoP ang mga gap sa kongkreto na pinasukan ng pvc pipes;
 4. Ipahid ang mixture ng ePoCoat mB sa parte na i-wa-waterproof;
 5. Matapos ang isang araw ipahid ang mixture ng CleVer sil sa parte na i-wawaterproof.
   
Requirement

Waterproofing para sa Firewall

Solution/s

SAPAL

100g, 250g, 1kg,

4l, and16l Pail

Coverage:

14sq.m per liter per coat or 75sq.m per pail of diluted sapal

 

SAPAL RTU

16l Pail

Coverage:

28-34sq.m for

2 coats, 22-28sq.m. for 3 coats

System

saPal:

 1. I-treat muna ang cracks ng purong saPal;
 2. I-dilute ang sapal ng tubig ng kalahati ng volume nito;
 3. Ipahid ang saPal sa pamamagitan ng roller o brush;
 4. Maaari rin itong pinturahan gamit ang sinclair Cascara exterior Paint;

saPal rtu:

 1. Ipahid ang saPal rtu straight from the can.
 2. Maaari rin itong haluan ng sinclair colorants ng 10% by volume kung may nais na kulay ang gustong maging top coat.
   
Requirement

Waterproofing additive na hinahalo sa mixture ng Kongkreto.

Solution/s

AqUA TIgHT

20 liters Pail & 200 liters drum Coverage:

25-30 sq.m per gallon

System

Ihalo sa concrete ang aQua tight sa dosage na 1% by weight of cement.

Requirement

Concrete Leak

Solution/s

LEAK PLUg

4 kg & 25 kg Coverage: approx 1lm/kg

System
 1. Siguraduhing malinis ang area na lalagyan ;
 2. Sinsilan ng may lalim na 20 mm ang area na may butas.;
 3. Matapos sinsilin, siguraduhing muli na malinis ang surface na pagkakapitan saka ito basain ng tubig;
 4. Haluin ang leaK Plug ayon sa tamang ratio.
 5. Ilagay ito sa butas hawakan lamang ang area na may bukas ng 3 hanggang limang minuto.
   

Get up to date with the latest news and blogs!