CONCRETE SOLUTIONS

CONCRETE SOLUTIONS

Requirement

Repair sa Concrete Spalling/Scalling (Pagkabakbak) ng mga structural membrain ng isang gusali.

Solution/s

CONFIX HV
gallon set
Coverage:
10 sq.m per coat
 

CONCRETE PATCH V
5 kg
Coverage:
0.34 sq.m @ 10mm or

25 kg
Coverage:
1.7 sq.m @ 10mm

System
 1. linisin muna ang lugar na tatapalan;
 2. Paghaluin ang Part a and B ng Confix hV ng 1:1;
 3. Ipahid sa parteng tatapalan ang mixture;
 4. Imix ang ConCrete PatCh V gamit ang 4.5 to 5 liters ng tubig;
 5. Hintaying maging tacky ang Confix hV at ipahid na ang ConCrete PatCh V.
Requirement

Repair sa Concrete Spalling/Scalling (Pagkabakbak) ng mga structural membrain ng tulay.

Solution/s

CONFIX HV
gallon set
Coverage:
10 sq.m per coat 

CONCRETE PATCH V
5 kg
Coverage:
0.34 sq.m @ 10mm or

25 kg
Coverage:
1.7 sq.m @ 10mm

System
 1. Linisin muna ang lugar na tatapalan;
 2. Paghaluin ang Part a and B ng Confix hV ng 1:1;
 3. Ipahid sa parteng tatapalan ang mixture;
 4. Imix ang ConCrete PatCh V gamit ang 4.5 to 5 liters ng tubig;
 5. Hintaying maging tacky ang Confix hV at ipahid na ang ConCrete PatCh V.
Requirement

Pang repair sa Structural Cracks ng mga gusali.

Solution/s

CONFIX ANCHOR
390 ml / Cartridge

CONFIX IJ
390 ml / Cartridge or gallon set

System
 1. I v-cut at linisin muna ang cracks na i-rerepair na may lapad na 10mm at lalim na 10mm sa distance na 1 foot;
 2. I-seal ang crack gamit ang mixture ng Confix anChor;
 3. Ilagay and copper tube sa cracks bago matuyo ang ang Confix anChor;
 4. Makalipas ang isang araw, i-inject ang mixture ng Confix ij gamit ang injection machine;
 5. Hayaan na lamng ito hanggang mag-cure ito.
Requirement

Pang repair sa Cracks ng kalsada sanhi ng thermal expansion.

Solution/s

CONFIX LV
gallon set
Coverage:
10 sq.m per coat 

CONCRETE PATCH H
5 kg
Coverage:
0.12 sq.m @ 20 mm or 25 kg

Coverage:
0.6 sq.m @ 20 mm

 

CONFIX IJ
390 ml / Cartridge or gallon set

System
 1. Iv-cut at linisin muna ang cracks na i-rerepair na may lapad na 10mm at lalim na 10mm sa distance na 1 foot;
 2. I-seal ang crack gamit ang system application ng Confix lV at ConCrete PatCh h;
 3. Ilagay and copper tube sa cracks bago mag set ang ConCrete PatCh h;
 4. Makalipas ang dalawang oras, iinject ang mixture ng Confix ij gamit ang injection machine;
 5. Hayaan na lamang ito hanggang mag-cure ito.
Requirement

Kemikal na kailangan para sa pagkakabit ng Dowel Bars.

Solution/s

CONFIX ANCHOR
390 ml / Cartridge

System
 1. Mag-drill ng butas na akma sa butas ng dowel sa parte na lalagyan ng dowel/rebar;
 2. Linisin ang butas sa pamamagitan ng brush at compressed air;
 3. Sukatin kung hanggang saan lamang ang lalagyan ng Confix anChor; ¾ ng total length ng rebar;
 4. I-inject ang Confix anChor;
 5. Ipasok ang dowel bar ng pa-ikot sa butas.
Requirement

Pang repair para sa Scalling (Pagbabalat) ng ibabaw ng flooring (small areas / above 10 mm thick)

Solution/s

CONFIX EC
gallon set
Coverage: packaging 16kgs per set @ 4 sqm per set 2mm thick

System
 1. Linisin ang area na paglalagyan;
 2. Paghaluin ang Part a, B and C ng Confix easY;
 3. Siguraduhin na mababa ang temperature ng substrate na nasa 200C bago ilagay ang Confix easY;
 4. Pantayin ang nailatag na Confix easY gamit ang notched trowel para maiwasan ang bubbles;
 5. Hayaan munang magset bago lagyan ng guhit kung sa kalsada ilalatag;
 6. Don’t overworked ang Confix easY lalo na pag malapit ng magset.
Requirement

Kailangan ba ng mabilisan na pangrepair sa kalsadang may Potholes.

Solution/s

CONFIX LV
gallon set
Coverage:
10 sq.m per coat 

CONCRETE PATCH H
5 k
Coverage:
0.12 sq.m @ 20 mm or

25 kg
Coverage:
0.6sq.m @ 20 mm

System
 1. Linisin muna ang lugar na tatapalan;
 2. Paghaluin ang Part a and B ng Confix hV ng 1:1;
 3. Ipahid sa parteng tatapalan ang mixture;
 4. I-mix ang ConCrete PatCh V gamit ang 4.5 to 5 liters ng tubig;
 5. Hintaying maging tacky ang Confix hV at ipahid na ang ConCrete PatCh V.
Requirement

Cementitous na pang repair sa Honeycomb o Ampaw Sa Buhos.

Solution/s

RUST CONVERTER
1 liter & gallon
Coverage:
25-30 sq.m. / gallon 

EPOXy PRImER
gallon
Coverage:
25-30 sq.m. / gallon 

SOLID CURE
5 kg
Coverage:
0.27 sq.m @ 10 mm or

25 kg
Coverage:
1.35 sq.m @ 10 mm

System
 1. Linisin and partena bubuhusan;
 2. Pahiran ang bakal ng rust ConVerter;
 3. Pahiran din ng ePoxY Primer pagkatapos;
 4. Gumawa ng leak proof na porma;
 5. I-mix ang solid Cure gamit ang 4.5 to 5 liters ng tubig at ibuhos sa parte na tatapalan.
Requirement

Epoxy based na pang repair sa Honeycomb o Ampaw Sa Buhos na may lakas na 8,000-10,000 PSI.

Solution/s

RUST CONVERTER
1 liter & gallon
Coverage:
25-30 sq.m. / gallon 

EPOXy PRImER
gallon
Coverage:
25-30 sq.m. / gallon 

EPOgROUT 40
8 kg set

System
 1. Linisin and partena bubu- husan;
 2. Pahiran ang bakal ng rust ConVerter;
 3. Pahiran din ng ePoxY Primer pagkatapos;
 4. Gumawa ng leak proof na porma;
 5. Ibuhos ang mixture Confix ePogrout 40 at hintayin lang mag cure ito.
Requirement

Floor topping na may lakas na 3000 PSI @ 10 mm thickness.

Solution/s

CEMENT GRIP
Gallon
Coverage:
20 sq.m 

HARDCRETE 310
25 kg Bag
Coverage:
12.5 l or 0.0125 cu.m or
0.125 sq.m @ 10 mm thick

System
 1. Kailangang linisin muna nag parte na lalagyan ng topping;
 2. Ipahid ang purong Cement griP sa parte na lalagyan ng topping;
 3. Haluin ang hardCrete 310 sa 4 to 4.5 liters ng tubig;
 4. Ibuhos ang mixture sa parte na may Cement griP habang basa pa ang Cement griP;
 5. Pantayin ito at hayaan na lang itong mag-cure.
Requirement

Floor topping na may lakas na 5000 PSI @ 10 mm thickness.

Solution/s

CONFIX LV
gallon set
Coverage:
10 sq.m per coat 

HARDCRETE  510
25 kg Bag
Coverage:
12.5 l or 0.0125 cu.m or 0.125 sq.m @ 10 mm thick

System
 1. Kailangang linisin muna nag parte na lalagyan ng topping;
 2. Ipahid ang purong Confix lV sa parte na lalagyan ng topping;
 3. Haluin ang hardCrete 510 sa 4 to 4.5 liters ng tubig;
 4. Hintaying maging tacky ang Confix lV;
 5. Ibuhos ang mixture sa parte na may Confix lV;
 6. Pantayin ito at hayaan na lang itong magcure.
Requirement

Floor topping na may fiber mesh, flexible at may lakas na 6000PSI @ 20mm thick para sa tulay.

Solution/s

CONFIX LV
gallon set
Coverage:
10 sq.m per coat 

HARDCRETE  620
25 kg Bag
Coverage:
12.5 l or 0.0125 cu.m or
0.0625 sq.m @ 20 mm thick

System
 1. Kailangang linisin muna ang parte na lalagyan ng topping;
 2. Ipahid ang purong Confix lV sa parte na lalagyan ng topping;
 3. Haluin ang hardCrete 620 sa 4 to 4.5 liters ng tubig;
 4. Hintaying maging tacky ang Confix lV;
 5. Ibuhos ang mixture sa parte na may Confix lV;
 6. Pantayin ito at hayaan na lang itong magcure.
Requirement

Flexible topping para sa Steel Decking o sa Flooring ng Barko.

Solution/s

CEMENT GRIP
Gallon Coverage: 20 sq.m

ELASTOCRETE
25 kg bag
Coverage:
5 sq.m @ 3 mm thick

System
 1. Kailangang linisin muna ang parte na lalagyan ng topping at siguruhing ito ay lagpas na sa 14days of curing;
 2. Ipahid ang purong Cement griP sa parte na lalagyan ng topping;
 3. Ihalo ang elastoCrete sa 6 to 6.5 liters ng tubig;
 4. Ibuhos ang mixture sa parte na may Cement griP habang basa pa ang Cement griP;
 5. Pantayin ito at hayaan na lang itong mag-cure.
Requirement

Floor topping para sa Uneven Floor Surface bago mag install ng vinyl or mag floor coating.

Solution/s

CEMENT GRIP
Gallon
Coverage:
20 sq.m 

LEVEL UP
25 kg
Coverage:
5 sq.m @ 3mm thick

System
 1. Kailangang linisin muna nag parte na lalagyan ng topping;
 2. Ipahid ang purong Cement grip bilang bonding agent sa parte na lalagyan ng topping depende sa bigat ng traffic na dadaan dito;
 3. Ihalo ang level up! sa 6 to 6.5 na tubig;
 4. Ibuhos ang mixture sa parte na may bonding agent;
 5. Tulungan itong mag self level sa pamamagitan ng trowel o spreader.

Get up to date with the latest news and blogs!