FINISHING SOLUTIONS

FINISHING SOLUTIONS

Requirement

manipis na palitada para sa makinis na Finish.

Solution/s

SKIm COAT SF OR HP
20 kg Bag
Coverage:
5 sq.m @ 3 mm thick

System
 1. Basain ang surface na papahiran ng sKim Coat sf or hP;
 2. Haluin ang sKim Coat sf or hP 5 to 5.5 liters ng tubig;
 3. Ipahid ang sKim Coat sf or hP sa tamang nipis upang matakpan ang mga mabababaw na uka at kinisin;
 4. Hayaan itong mag-cure;
 5. Lihain ito matapos ito magcure bago maglagay ng primer.
Requirement

masilya para sa concrete build up.

Solution/s

PUTTy mASTER
1 kg, 5 kg & 20 kg
Coverage:
20 sq.m per coat per gallon

System
 1. Linisin ang part na lalag- yan ng PuttY master;
 2. Kung masyadong tuyo at mainit ang pader dapat munang basain ito;
 3. Ipahid ang putty master ng 1-3mm sa unang coat at hayaang munang magset bago mag apply ulit kung kailangan pang pantayin.
Requirement

Ready mix mortar na pang Palitada.

Solution/s

PLASTERLITE
12 kg Bag
Coverage:
3-5 sq.m @ 4 mm thick

System
 1. Basain ang surface na papahiran ng Plasterlite;
 2. Haluin ang Plasterlite sa 5 to 5.5 liters ng tubig;
 3. Ipahid ang Plasterlite ayon sa kapal na gusto at kinisin;
 4. hayaan itong mag-cure.
Requirement

Primer at sealer para makaiwas sa Efflorecence.

Solution/s

TOFIL 803
1ltr, 3.785ltr, 16ltrs Coverage:
5 sq.m per coat/1ltr 20 - 25sqm per coat/ 3.785ltr
80 - 100sqm per coat/ 16ltrs

System
 1. Linisan muna ang surface na papahiran para mawala ang mga alikabok dito;
 2. Haluin muna ang tofil 803 bago ipahid;
 3. Ipahid ang tofil 803 sa pamamagitan ng brush o roller;
 4. Patuyuin muna ito bago i-top coat.
Requirement

Additive para sa iyong convensional plastering mortar.

Solution/s

PLASTER gRIP
125 grams Pouch
Coverage:
2.5m2 @ 5mm thick

System
 1. Ihalo ang Plaster griP sa isang sako ng semento (40kg) at 210kgs ng binistay na semento na makakagawa ng 10 bags ng 25 kg plastering mortar;
 2. Ihalo ang per bag sa 6 to 6.5 liters ng tubig;
 3. Ipahid sa i-paplaster na pader;
 4. Hayaan itong mag cure.

Get up to date with the latest news and blogs!