PROTECTIVE COATINGS SOLUTIONS

PROTECTIVE COATINGS SOLUTIONS

Requirement

Coating pasa proteksyon ng bakal.

Solution/s

RUST CONVERTER
liter and gallon
Coverage:
25-30 sq.m. per gallon 

mETAL gUARD RED OXIDE
Quart and gallon
Coverage:
30-35 sq.m. per gallon

System
 1. Rust ConVerter, para sa pagpigil ng naunang kalawang
 2. Metal guard red oxide, oil based at lead free rust resistant primer na gingamit sa metal surface tulad ng aluminum, iron steel at iba pa.
Requirement

Coating para sa mga metal na palaging nakababad sa tubig o mga stractures na malapit sa dagat.

Solution/s

ZINC RICH EPOXy
3.75 liters
Coverage:
20-25 sq.m/gal @ 250 microns dry film

System
 1. Linisin ang area na papahiran;
 2. Paghaluin ang part a at part B;
 3. Ipahid sa surface.
Requirement

Epoxy tank lining para sa mga water tank at cistern.

Solution/s

LEAK PLUg
4 kg (2 liters) & 25 kg (12.5 liters)
Coverage: approx. 1 lm/kg CRySTOR

5 kg & 25 kg
Coverage: 20-25 sq.m per 25 kg per coat EPOCOAT PRImER

gallon set
Coverage: 2 sq.m/liter per 500 microns

System
 1. LeaK Plug, pang waterproof sa mga corner at construction joints
 2. CrYstor, crystalline rigid capillary water proofing na nilalagay sa negative side (2 coats)
 3. EPoCoat  Primer, iapply muna ito bilang primer (1 coat)
 4. ProteK etl - epoxy tank lining na water impermeable na mayroong magandang resistance sa oil, solvents, alkalis at mga acid (2 coats).
Requirement

Sealer para concrete surface at deco stones ng façade na matt finish.

Solution/s

SILOX 101
4 liters, 20 liters, 200 liters
Coverage:
2.5-5.5 sq.m per liter depending on the surface of the substrate.

System
 1. Kailangan na malinis at tuyo ang parte na papahiran;
 2. Ipahid ang silox 101 sa pamamagitan ng roller o brush;
 3. I-recoat ulit ito matapos ang 2-3 oras.
Requirement

Epoxy coating para maprotektahan ang bakal sa kalawang.

Solution/s

RUST CONVERTER
liter and gallon
Coverage:
25-30 sq.m. per gallon 

EPOCOAT PRImER
gallon set
Coverage:
12 sqm per gallon @ 1 coat

System
 1. Rust ConVerter, para sa pagpigil ng naunang kalawang
 2. EPoxY Primer - two component polyamide curing epoxy coating na binabalutan ang mga metal ng mas makapal para hindi kalawangin.
Requirement

Coating para sa metal na expose sa araw na ginamitan ng epoxy.

Solution/s

POLyCOAT CLEAR
gallon set
Coverage:
8 sq.m per gallon @ 75 microns

System
 1. Linisin muna ang parte ng flooring na lalagyan;
 2. Pahiran ng ePoxY Primer ang nasabing parte;
 3. Hayaang magcure ang ePoxY Primer sa loob ng isang araw;
 4. Ipahid sa pamamagitan ng roller o brush ang PolYCoat Clear o i-spray ito;
 5. Pwede itong i-recoat after 8hrs hanggang marating ang gustong kapal;
 6. Hayaan itong magcure.

Get up to date with the latest news and blogs!