SEALANTS & ADHESIVES SOLUTIONS

SEALANTS & ADHESIVES SOLUTIONS

Requirement

Adhesive ginagamit sa bathroom fixtures at nail heads ng iyong polycarbonate roofing.

Solution/s

HANDy FIX
25 ml Pouch and 280 ml Cartridge
Coverage: 13lm per cartridge

System
 1. Linisin ang pagitan na lalagayan ng handY fix.
 2. I-caulk gun ang handY fix sa pagitan.
 3. Hayaan itong matuyo at mag-cure.
Requirement

Wood glue para sa vinyl tiles, laminated flooring o wood parquet.

Solution/s

gLUTEK
250 g Pounch 500 g
900 g
3.5 kg

System

Punasan ang surface ng ididikit na bagay at punasan di ang didikitan nito.

Lagyan ng gluteK ang ididikit na bagay.

Idikit na ito sa didikitan at hayaang matuyo.

Requirement

general Purpose Neutral Cure Silicone Sealant na para sa salamin, tulad ng aquarium, bintana, atbp.

Solution/s

STOPgAP gPN
280 ml Cartridge

System
 1. Linisin ang pagitan na lalagayan ng stoPgaP gPn.
 2. I-caulk gun ang stoPgaP gPn sa pagitan.
 3. Hayaan itong matuyo at mag-cure.
Requirement

Pure Rubber Sealant para sa umbrella nail, gutter, downspout, PVC kahit basa pa ang surface.

Solution/s

RUBBERSTOP
40 g sachet and 300 g Cartridge

System
 1. Linisin ang pagitan na lalagayan ng ruBBerstoP.
 2. I-caulk gun ang ruBBerstoP sa pagitan.
 3. Hayaan itong matuyo at mag-cure.
Requirement

Adhesive na pwedeng Alternative sa Pako upang idikit ang kahoy.

Solution/s

STRONgER THAN NAILS
75 ml Pouch and 280 ml cartridge

System
 1. Punasan ang surface ng ididikit na bagay at punasan di ang didikitan nito.
 2. Lagyan ng stronger than nails ang ididikit na bagay.
 3. Idikit na ito sa didikitan at hayaang matuyo.
Requirement

Sealant para sa pagitan ng pipe, aircon at pader.

Solution/s

STOPgAP FOAm SEALANT
750 ml Cartridge

System
 1. Linisin ang pagitan na lalagayan ng stoPgaP foam seal.
 2. I-spray ang stoPgaP foam seal sa pagitan na lalagyan at hayaan itong mag-expand hanggang mabarahan ang pagitan.
 3. Hayaan itong matuyo at mag-cure.
Requirement

Hybrid Heavy Duty Sealant para sa wall claddings, joining ng pre cast panels, at floor joints.

Solution/s

STOPgAP 1
600 ml aluminum sausages

System
 1. Linisin ang pagitan na lalagayan ng stoPgaP 1.
 2. I-caulk gun ang stoPgaP 1 sa pagitan.
 3. Hayaan itong matuyo at mag-cure.

Get up to date with the latest news and blogs!